Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X: Tiến hành xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

Chiều 13/7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X đã tiến hành xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, đánh giá các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về: Quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; nhiệm vụ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo thuyết trình dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, đánh giá các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Advertisement

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc, Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh – nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ vì đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu tại Kỳ họp

Ngày mai (14/7), các đại biểu tiếp tục xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tiến hành chia tổ thảo luận về các nội dung quan trọng.

Advertisement

About admin

Check Also

UBND tỉnh đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Sáng 15/02, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân để đánh giá tình …