Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng 16/5, Đoàn giám sát số 51 của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) từ năm 2018 – 2023 trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tính đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 1.074 ĐVSNCL (trong đó có 7 đơn vị thuộc UBND tỉnh; 128 đơn vị thuộc sở, ngành và tương đương; 939 đơn vị thuộc UBND cấp huyện) với 39.782 người làm việc. Trong giai đoạn 2018-2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp giảm 104 ĐVSNCL, tinh giản 3.067 biên chế viên chức so với năm 2018, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Việc tổ chức đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Sau khi sắp xếp lại, các đơn vị đã và đang hoạt động ổn định, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc giải quyết chế độ, chính sách cho số biên chế dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc sắp xếp các ĐVSNCL từng bước được nâng lên, tạo tiền đề cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: việc sáp nhập và gom các điểm lẻ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục còn khó khăn do dân cư không tập trung, địa bàn rộng; quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, nhất là sắp xếp, giải quyết, thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dôi dư, trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể; việc xây dựng phương án tự chủ về tài chính của các ĐVSNCL và trình phê duyệt còn chậm; số lượng ĐVSNCL có điều kiện chuyển sang tự đảm bảo về chi thường xuyên và số đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: đề nghị Đoàn Giám sát có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong ĐVSNCL; xem xét, rà soát để phân bổ biên chế viên chức phù hợp với tình hình của từng địa phương, cân nhắc đối với các tỉnh, thành phố là miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giảm tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2030 xuống còn 5% so với số giao năm 2021 hoặc xin cơ chế phù hợp đối với các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn như tỉnh Đắk Lắk; đồng thời xem xét bổ sung 3.080 biên chế sự nghiệp giáo dục cho tỉnh Đắk Lắk…

Advertisement

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng ghi nhận những kết quả của UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trên địa bàn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc; có kế hoạch, phương án cụ thể nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp các ĐVSNCL trên các lĩnh vực; thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ĐVSNCL thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thực hiện phương án sắp xếp, bố trí, sử dụng cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc của các ĐVSNCL dôi dư sau sắp xếp lại; quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để các ĐVSNCL tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các ĐVSNCL, đảm bảo các đơn vị luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Advertisement

About admin

Check Also

Phát hiện 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang 10 …