Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

Sáng 16/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ). Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 1.723/1917 thôn, buôn có NVHCĐ, hội trường (đạt 89,88%), trong đó có 725 NVHCĐ tổ chức hoạt động tốt (42,07%); có 1.007 NVHCĐ (chiếm 58,44%) đảm bảo trang thiết bị tối thiểu. Các địa phương chưa có NVHCĐ, hội trường thôn, buôn thì đa số đã có quy hoạch quỹ đất để xây dựng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc xây dựng NVHCĐ đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc trong tỉnh có nơi hội họp, giao lưu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh. Đồng thời cũng là nơi để tổ chức sinh hoạt của các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể quần chúng, nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể tại thôn, buôn…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp trang thiết bị cho 1.182 NVHCĐ, hội trường thôn, buôn, đạt 68,6%. Riêng trong giai đoạn 2019-2022 đã hỗ trợ trang thiết bị cho 835 NVHCĐ, hội trường thôn, buôn với tổng kinh phí hơn 29,3 tỷ đồng; tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa cơ sở; cách thức sử dụng, bảo quản các trang thiết bị bên trong NVHCĐ; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong nghi lễ- lễ hội của các dân tộc thiểu số tại NVHCĐ; quy chế tổ chức và hoạt động của NVHCĐ… Qua đó đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho cán bộ văn hóa huyện, xã, Ban Chủ nhiệm NVHCĐ, góp phần tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở.

Đại diện huyện Krông Năng phát biểu tham luận tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các NVHCĐ, hội trường thôn, buôn còn tồn tại một số hạn chế như: có 56,13% NVHCĐ, hội trường thôn, buôn chỉ hoạt động ở mức trung bình và có 31 NVHCĐ không hoạt động (chiếm 1,8%). Nguyên nhân cơ bản là do đa số NVHCĐ được xây dựng từ nhiều năm trước đến nay đã xuống cấp và không được tu sửa thường xuyên; đa số không có đầy đủ công trình phụ trợ (nhà để xe, khu vệ sinh, cổng…); một số NVHCĐ không hoạt động do xây dựng ở địa điểm không phù hợp dẫn đến bỏ hoang; hệ thống NVHCĐ không có nguồn kinh phí để đầu tư, duy trì, tổ chức các hoạt động do chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã không bố trí kinh phí cho hoạt động của các NVHCĐ…

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của NVHCĐ, hội trường thôn, buôn, thời gian tới, UBND cấp huyện, xã cần quan tâm, tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của NVHCĐ tại địa phương, đặc biệt là bố trí ngân sách để thực hiện các nội dung được quy định trong Quy chế; phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình sử dụng, khai thác NVHCĐ tại địa bàn quản lý. Ban Chủ nhiệm, cán bộ quản lý NVHCĐ cần chú trọng hơn trong việc lập kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, ngắn hạn, dài hạn để triển khai thực hiện; năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tại NVHCĐ để thu hút Nhân dân đến tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển…

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …