Nguồn lực từ tư duy

Ngành du lịch Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế và tầm nhìn phát triển quốc gia. Tuy nhiên, vẫn cần sự đổi mới và cải thiện để vượt qua những thách thức và phát triển bền vững.


Ngành du lịch Việt Nam đã trải qua 64 năm phát triển với vai trò quan trọng được khẳng định trong nhiều văn kiện của Trung ương. Từ chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII vào tháng 1/1994 đến nghị quyết số 08-NQ/TW vào ngày 16/1/2017, ngành du lịch đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu du lịch thế giới đang đặt ra những yêu cầu mới. Để vượt qua những thách thức này, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg vào ngày 23/2/2024, nhằm định hướng cho phát triển du lịch toàn diện, nhanh chóng và bền vững trong tương lai.

Chính thức đề cập đến tư duy là nguồn lực quan trọng để đổi mới và phát triển ngành du lịch. Điều này bao gồm việc xây dựng chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch cả quốc gia lẫn toàn cầu. Nâng cao nhận thức về vai trò và giá trị của ngành du lịch, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và khuyến khích sự hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp.

Advertisement

Đồng thời, việc thúc đẩy du lịch xanh, bền vững cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Việc xây dựng môi trường du lịch văn hóa, thân thiện và mến khách cũng được đặt lên hàng đầu. Những nỗ lực này nhằm tạo ra một môi trường du lịch bền vững và phát triển, đồng thời thu hút người dân và doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng ngành du lịch Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La)

Tối 18/5, tại Mộc Châu, Sơn La, tổ chức Lễ công bố Khu du lịch …