Phản ánh đa dạng các nội dung về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. Tại đầu cầu Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Đắk Lắk, đồng chí Trần Tuấn Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng. Đồng chí mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục rèn luyện, kỹ năng, nghiệp vụ để có nhiều tác phẩm chất lượng về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị nhằm góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, tích cực phê phán các hành vi, hoạt động sai trái để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong vòng 1 ngày, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được khái quát một số nội dung lớn trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Đồng thời, được quán triệt, bồi dưỡng kiến thức về những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết Trung ương 4, 5; kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Advertisement

GS,TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại hội nghị

Đây là năm thứ 2 Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pắc

Sáng 29/9, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk …