Phát huy vai trò tập hợp, thúc đẩy sáng tạo của đội ngũ tri thức tỉnh Đắk Lắk

Chiều 11/1, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ Trí thức khoa học kỹ thuật tỉnh với chủ đề: “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”; Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Liên hiệp hội có 27 hội thành viên và đơn vị trực thuộc với hơn 15.500 hội viên hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, hoạt động của Liên hiệp hội Đắk Lắk đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra; tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động: tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, thúc đẩy phong trào quần chúng, tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN; tích cực trong công tác tham mưu, góp ý, thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án, dự án quan trọng của tỉnh góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật báo cáo tại hội nghị.

Hoạt động của nhiều hội thành viên tiếp tục củng cố và phát triển thêm hội viên mới, mở rộng phạm vi hoạt động, triển khai thực hiện theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội, đã góp phần hỗ trợ hoạt động cho các ngành, cơ quan quản lý Nhà nước có những đóng góp thiết thực cho kinh tế – xã hội, nhất là trong các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, động viên quần chúng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, phát triển giáo dục nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, phối hợp với các ngành thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu đội ngũ trí thức và toàn hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm : Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo; phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua bằng việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ khi tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và thực hiện nghiên cứu, triển khai các chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025Liên hiệp Hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, Liên hiệp cần đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những luận cứ khoa học trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển của tỉnh nhằm tạo sự bứt phá trong một số lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. duy trì và thực hiện tốt các hoạt động phong trào sáng tạo kỹ thuật, nhằm biểu dương, tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ với các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã… trên địa bàn tỉnh, các tổ chức khác ở trong nước và ở nước ngoài nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển năng lực khoa học và công nghệ.

Advertisement

Năm 2023, Liên hiệp hội cần khắc phục một số tồn tại trong việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên; triển khai Quy chế phối hợp với các ngành, địa phương đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; huy động nguồn lực xã hội để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra; Phát huy vai trò tập hợp, thúc đẩy sáng tạo của đội ngũ tri thức đóng góp phản biện vấn đề trọng tâm hướng tới mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị vùng Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố để trình UBND tỉnh ban hành; trao đổi, góp ý tập hợp trí thức, đóng góp của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất một số giải pháp để tập hợp, sử dụng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn mới; Phát huy trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ trí thức nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk; Định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk…

Hội nghị đã tiến hành miễn nhiệm một số ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Pắc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại 73 trường học

Đội Cảnh sát giao thông Krông Pắc triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Giao …