Phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ tri thức phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đắk Lắk

Sáng 15/11, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội thảo “Giải pháp để đội ngũ tri thức tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đảng bộ tỉnh”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan, các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý cùng đại diện Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh các tỉnh khu vực Miền Trung -Tây Nguyên.

Ts. Vương Hữu Nhi- Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu đề dẫn

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức”; “Giải pháp phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Tây Nguyên và Đắk Lắk”; “Tập hợp, phát huy vai trò và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk”…

Lãnh đạo Trường Đại Học Tây Nguyên tham gia ý kiến tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu các nhà khoa học đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá về vai trò trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ tri thức cho địa phương và đất nước. Đồng thời, hiến kế đưa ra các giải pháp, định hướng thiết thực, hiệu quả để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trí tuệ của đội ngũ tri thức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đảng bộ tỉnh trong thời gian đến.

Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk có hơn 46.000 người, trong đó đội ngũ trí thức có trình độ cao gần 15.000 người với có 124 tiến sĩ, 1.607 thạc sĩ; chức danh Giáo sư 3 người, Phó giáo sư 34 người. Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống chính trị.

Advertisement

Trước yêu cầu và tình hình phát triển mới của đất nước, các chuyên gia cho rằng, đội ngũ trí thức phải nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tiến bộ khoa học và công nghệ đến nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phải quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả các quan điểm của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các cấp chính quyền cần quan tâm xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trí thức…

Qua hội thảo, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên quan sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin để nghiên cứu, đề xuất biện pháp, giải pháp với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11, năm 2023.

Sáng 2/12, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp …