Phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng các cấp

Đảng bộ huyện Lắk vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy với sự tham gia, học tập của 120 cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã được phổ biến, tuyên truyền những nội dung như: Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 28/12/2022 của Huyện ủy Lắk về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 27/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023.

Advertisement

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An nhấn mạnh, việc tham gia học tập, tuyên truyền các văn bản của Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các nội dung được báo cáo tại hội nghị; các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nắm được những nội dung chính của các văn bản; góp phần nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …