Ra mắt mô hình công chức, người lao động tự quản về an ninh trật tự

Sáng 24/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình công chức, người lao động tự quản về an ninh trật tự.

Tham dự buổi lễ có ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo đơn vị trực thuộc, viên chức người lao động thuộc đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tự quản xây dựng Mô hình công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự quản về An ninh trật tự. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên, do ông Thái Hồng Hà làm trưởng ban. Tổ tự quản gồm có 23 thành viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh ký kết phối hợp triển khai mô hình

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch đã ban hành đảm bảo theo yêu cầu. Tổ Tự quản có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo, cấp ủy, Chính quyền thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng Mô hình tự quản về An ninh trật tự; Chỉ thị 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, mục tiêu xây dựng mô hình công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tự quản về an ninh trật tự” với tiêu chí giữ vững ổn định tình hình trật tự, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, lộ lọt bí mật nhà nước; không để xảy ra tệ nạn xã hội; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nhằm phục vụ tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ngành, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của ngành, của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Advertisement

Tổ tự quản thực hiện mô hình công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự quản về an ninh trật tự ra mắt

Sau khi ra mắt mô hình, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế, các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh trật tự, pháp luật về an toàn giao thông; quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội khác.

Sở sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ quan để đề phòng, cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …