Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn nhằm sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác CCHC, đề ra các giải pháp tích cực trong giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh. Qua đó, công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng thông qua kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

UBND tỉnh đã ban hành 20 Quyết định quy phạm pháp luật, tham mưu HĐND tỉnh ban hành 7 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc bộ, cơ quan được triển khai tích cực. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023; tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính. 100% cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ. 100% cơ quan Nhà nước có kết nối Internet băng thông rộng. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk) được triển khai đồng bộ đến toàn bộ các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng thảo luận tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai các dịch vụ giám sát Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; giám sát, điều hành kinh tế – xã hội; phản ánh hiện trường; giám sát camera an ninh trật tự và điều hành giao thông; giám sát an toàn an ninh thông tin… Đến ngày 14/6/2023, Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.580 thủ tục hành chính. Trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 639 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến một phần là 941 thủ tục. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, Hệ thống iGate đã giải quyết 452.166 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 97,91%…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền; triển khai, bám sát nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 50/KH-BCĐCCHC ngày 13/4/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Advertisement

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.

Các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tăng cường đổi mới, sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá để kịp thời xử lý những điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế; chú trọng nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm lấy ý kiến người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …