Sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

UBND huyện Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai, thực hiện 5 cuộc thanh tra theo Kế hoạch, thực hiện 1 cuộc thanh tra đột xuất. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên, cơ bản đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND huyện, UBND xã được quan tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện đảm bảo quy định pháp luật, chất lượng công tác tiếp công dân ngày càng được nâng cao; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu về quyền, nghĩa vụ khi công dân đến khiếu nại, tố cáo tại Ban Tiếp công dân; thường xuyên chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, mới phát sinh và các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Advertisement

Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Advertisement

About admin

Check Also

Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha – Ấn Độ

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối …