Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh phát công văn tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Đề nghị các cấp tăng chỉ đạo, giáo dục cộng đồng và học sinh, kiểm soát tải trọng và xử lý nghiêm vi phạm.


UBND tỉnh phát đi công văn tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông

UBND tỉnh đã ban hành công văn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh. Công văn nhấn mạnh việc các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả bảo đảm TTATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông, UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 3588/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo khác về công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời, quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Luật Giao thông đường bộ và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng trong tuyên truyền, giáo dục ATGT. Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các cấp cũng được khuyến khích tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chấp hành pháp luật về giao thông.

Advertisement

Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các cấp tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác bảo đảm TTATGT. Báo Đắk Lắk và các cơ quan truyền thông cũng được khuyến khích tăng cường truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Gần 45% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ

Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo về tình hình tai nạn giao thông …