Tăng cường giám sát các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm và dư luận bức xúc

Chiều 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Cán sự Đảng, đoàn, cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Cơ quan, đơn vị có Quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 285 tổ chức đảng, tăng 37,75% so với cùng kỳ năm trước và 7.167 đảng viên, giảm 15,58% so với cùng kỳ năm trước (có 988 cấp ủy viên các cấp, chiếm 13,79%). Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang kiểm tra 01 tổ chức ; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đang kiểm tra 03 tổ chức; cấp huyện kiểm tra 22 tổ chức và 24 đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy kiểm tra 03 tổ chức; cấp cơ sở kiểm tra 256 tổ chức và 789 đảng viên; chi bộ kiểm tra 6.354 đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đến nay, các đơn vị đã kiểm tra xong 281/285 tổ chức và 7.167/7.167 đảng viên, kết luận: Có 281 tổ chức và 7.101 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 66 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát 123 tổ chức đảng, giảm 25,45% so với cùng kỳ năm trước và 803 đảng viên, giảm 13,66% so với cùng kỳ năm trước (có 262 cấp ủy viên các cấp, chiếm 32,63%).

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Bí thư Thị ủy Buôn Hồ tham gia ý kiến

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 06 tổ chức đảng, tăng 06 tổ chức so với cùng kỳ năm trước và 75 đảng viên, tăng 82,93% so với cùng kỳ năm trước (có 07 cấp ủy viên các cấp, chiếm 9,33%).

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, tăng 200% cùng kỳ năm trước và 99 đảng viên, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (trong đó 10 cấp ủy viên các cấp, chiếm 10,31%), bằng các hình thức: Khiển trách 76, cảnh cáo 20, khai trừ 03 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật 01 trường hợp; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỷ luật 01 tổ chức và 02 cá nhân; cấp huyện thi hành kỷ luật 02 tổ chức và 04 đảng viên; cấp cơ sở thi hành kỷ luật 30 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 62 đảng viên.

UBKT các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và 54 đảng viên, giảm 34,15% so với cùng kỳ năm trước (có 24 cấp ủy viên các cấp, chiếm 44,44%).

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp tiếp nhận 232 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó, phải giải quyết 48 đơn; không phải giải quyết 183 đơn), giảm 15,64% so với cùng kỳ năm trước, trong đó UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 126 đơn; UBKT cấp huyện tiếp nhận 79 đơn; UBKT cấp cơ sở tiếp nhận 27 đơn.

Kết quả xử lý đơn, UBKT các cấp đã thành lập đoàn giải quyết tố cáo 09 đơn; kết thúc đơn, không phải giải quyết 30 đơn; chuyển đơn 10 đơn; hướng dẫn, trả đơn 35 đơn; lưu đơn 58 đơn.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp uỷ giao; kịp thời tham mưu xây dựng và triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy theo kế hoạch đề ra; giới thiệu nội dung kiểm điểm cuối năm đối với tập thể, cá nhân và tham gia ý kiến nhận xét về công tác cán bộ trong việc quy hoạch, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý.

Advertisement

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, và triển khai thực hiện các văn bản của Trương ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị đối với công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Nghĩa đề nghị đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy và UBKT cấp trên giao; tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm kiện toàn bộ máy UBKT và công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác kiểm tra…

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc; các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin theo Quy chế phối hợp; rà soát các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, chủ động, sàng lọc kết hợp nhiều kênh thông tin để phát hiện kịp thời, chính xác dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên;có phương pháp công tác khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Pắc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại 73 trường học

Đội Cảnh sát giao thông Krông Pắc triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Giao …