Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày 17/11, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Tố tụng Hành chính và công tác Thi hành án Hành chính (THAHC) tại tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đánh giá, trên cơ sở kết quả giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chỉ đạo, triển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn của Bộ tư pháp, tình hình chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương đã đạt được những kết quả nhất định.

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tham gia ý kiến

UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ban hành, thực hiện hàng chục ngàn QĐHC, HVHC; trong đó, số QĐHC, HVHC có chiều hướng giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy các QĐHC, HVHC được ban hành, thực hiện, cơ bản đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cần tập trung nhóm giải pháp: Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật TTHC, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật TTHC và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của vụ án; trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và trách nhiệm tự nguyện thi hành án hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh báo cáo với Đoàn công tác

Chủ tịch UBND các cấp cần nhận thức đầy đủ THAHC là công việc và là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp với cả hai vai trò là người phải thi hành án hành chính và người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án trong các vụ án hành chính ở địa phương. Có giải pháp nâng cao chất lượng ban hành các QĐHC, thực hiện HVHC của UBND, Chủ tịch UBND các cấp cũng như các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành QĐHC làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện hành chính. Xem xét và có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong việc tham mưu ban hành các QĐHC bị Tòa án tuyên hủy.

Đối với các vụ việc phát sinh khiếu kiện, quá trình tham gia tố tụng hành chính, đề nghị Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh cần đề cao trách nhiệm trong việc tham gia đối thoại, trực tiếp tham dự các phiên tòa xét xử của Tòa án đối với các QĐHC, HVHC của UBND và của cá nhân Chủ tịch UBND, UBND bị khởi kiện. Coi đối thoại là cơ hội để giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất, chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các QĐHC, chấm dứt thực hiện các HVHC ngay khi có phát hiện vi phạm làm căn cứ để Tòa án đình chỉ vụ án.

Advertisement

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của UBND, Chủ tịch UBND cấp dưới và các cơ quan nhà nước khác thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Đối với các bản án chưa thi hành xong thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk có giải pháp tổ chức thi hành, chỉ đạo tổ chức thi hành nghiêm túc, dứt điểm, nhất là các bản án đã kéo dài. Trường hợp có khó khăn do quan điểm áp dụng pháp luật của Tòa án trong quá trình xét xử vụ việc, Chủ tịch UBND cần căn cứ quy định của Luật TTHC thực hiện việc kiến nghị, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, về nguyên tắc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm. Kết quả thi hành, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tổng hợp chung báo cáo về Đoàn kiểm tra qua Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2023.

Hơn nữa, cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của UBND, Chủ tịch UBND cấp dưới và các cơ quan nhà nước khác thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP./.

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …