Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 25/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh chụp qua màn hình)

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2022, cả nước có 451 tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cao hơn hơn 2 lần so với thời điểm ban hành Chỉ thị. Thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên tới 25 thị trường; các địa phương đã đưa được hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng từ 7 – 10% lực lượng lao động tăng thêm hàng năm.

Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng người/năm, cao hơn nhiều lần so với làm việc trong nước cùng ngành nghề; bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD, tăng 5 lần so với giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà còn có tích lũy, đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là vào Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai Chỉ thị 16-CT/TW còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tại nhiều cấp ủy còn mang tính hình thức, không được chú trọng; nhiều cấp ủy chỉ giao cho cấp chính quyền triển khai thực hiện, không thể hiện được đúng yêu cầu của Chi thị 16-CT/TW là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”; công tác truyền thông về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa rộng rãi, kịp thời đến người lao động có nhu cầu; chưa xây dựng được quy hoạch, chiến lược nên hiệu quả công tác đưa người lao động vi chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài còn thấp…

Advertisement

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị (Ảnh:laodong.vn)

Xác định việc lao động đi làm việc ở nước ngoài là xu thế tất yếu và chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là đúng đắn và là một bộ phận không thể tách rời trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực quốc gia gắn với chiến lược phát triển KT-XH từng thời kỳ, Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như: tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài điều chỉnh bao quát các quan hệ lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan về báo cáo, thông tin, thẩm quyền cấp phép đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác bảo hộ công dân; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài gắn với quản lý lao động trong nước đảm bảo đồng bộ, liên thông, cập nhật, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hoá cho người lao động; tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài…

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …