Tập huấn nghiệp vụ xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Sáng 14/9, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản QPPL tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Quang – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc

Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác xây dựng văn bản QPPL của UBND, HĐND; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của UBND, HĐND giai đoạn 2019-2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Quang – Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã ban hành kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số UBND các xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, như: thành lập tổ, lập danh mục văn bản…, tuy nhiên một số sở, ngành, địa phương triển khai một số nội dung liên quan đến hệ thống hoá văn bản chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, thông qua lớp tập huấn sẽ trang bị thêm kỹ năng thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh kỳ 2019 – 2023 đảm bảo triển khai đúng tiến độ, có chất lượng; cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh.

Theo Sở Tư pháp đánh giá, gần 04 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (năm 2020) và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ, như: Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ đầy đủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL (đề nghị xây dựng văn bản; soạn thảo; tổ chức lấy ý kiến, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến; thẩm định, tư vấn thẩm định; xem xét, ban hành; đăng công báo, đăng cổng thông tin điện tử của tỉnh, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL của tỉnh và đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng…),

Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn

Nhờ đó, các văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành đã bảo đảm phù hợp về thẩm quyền, tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, kịp thời cụ thể hóa nội dung giao quy định chi tiết trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Advertisement

Các học viên tham dự tập huấn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này đã bộc lộ những bất cập chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL, như: ở cấp tỉnh việc xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng văn bản QPPL còn khá bất cập, tốn kém thời gian, nguồn lực vì phải thông qua nhiều thủ tục, phần nào ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc xây dựng pháp luật; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật chưa thật sự được quan tâm, tích cực chuẩn bị để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật; vẫn còn một số đơn vị cấp huyện chưa thực hiện đúng như các văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản QPPL, như: xác định rõ về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cấp mình; chất lượng xây dựng văn bản QPPL chưa cao; công tác phối hợp giữa các các phòng chuyên môn trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL trong một số trường hợp chưa cao.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND kỳ 2019-2023, Theo Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Điều 164 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp phải định kỳ hệ thống hóa 05 năm/lần. Năm 2013, tỉnh đã thực hiện hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018. Thực hiện quy định của pháp luật, cũng như văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, năm 2023, toàn quốc nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ thực hiện hệ thống hoá kỳ 2019-2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 21 …