Tập huấn về đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Sáng 25/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khai mạc khóa tập huấn “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tham dự khai mạc khóa tập huấn có ông Phạm Gia Việt – Phó Giám đốc Sở KH&CN; bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Đo lường Chất lượng; ông Dương Quốc Thao – Giảng viên Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Đo lường Chất lượng cùng các học viên đến từ 67 cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Gia Việt – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc

Trong 2 ngày, các đơn vị sẽ được nghe truyền đạt một số chuyên đề trọng tâm gồm: Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị được nghe phổ biến một số nội dung đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường. Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. kiểm định. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Chuyên gia trình bày tại lớp tập huấn

Advertisement

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn, ông Phạm Gia Việt – Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Hoạt động đo lường có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế

Thời gian tới đề nghị các đơn vị bám sát Kế hoạch số 8642/KH-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh đổi mới mới hoạt động đo lường nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …