Tập trung tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến trong năm 2024

Chiều 25/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá các chỉ tiêu về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tính đến nay toàn tỉnh có gần 1.700 danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của tỉnh đạt 21,7% tương ứng 189.848/916.146 hồ sơ (mục tiêu đề ra là 30%).

Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến có 14 đơn vị không có hồ sơ trễ hạn; Có 11 đơn vị không có hồ sơ nộp trực tuyến quá 8 tiếng chưa tiếp nhận; Có 19 đơn vị có số hồ sơ nộp trực tuyến quá 8 tiếng chưa tiếp nhận.Về đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh đạt 72,09/100 điểm, xếp vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Trương Hoài Anh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá các chỉ tiêu năm 2023.

Theo đánh giá tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã cung ứng tương đối đầy đủ DVC trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chưa cao, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, các kênh số cung cấp DVC trực tuyến còn chưa hấp dẫn, chưa đơn giản, thuận tiện; chủ yếu vẫn chỉ cung cấp qua các cổng DVC; Chưa có chính sách khuyến khích sử dụng DVC trực tuyến về thời gian giải quyết; Việc rà soát đồng bộ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia ở một số lĩnh vực chưa kịp thời; việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế; Một số tính năng cần thiết chưa được nâng cấp kịp thời. Môi trường pháp lý cho cung cấp DVC trực tuyến chưa hoàn thiện, nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cho phép cung cấp bằng hình thức DVC trực tuyến mức độ cao…

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Để thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2024, cơ quan chức năng đề xuất, khẩn trương rà soát và chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu từ khi người dân đăng nhập khai báo đến kết quả đầu ra của thủ tục. Tập trung quyết liệt để thực hiện trực tuyến những thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ, thủ tục dễ bị nhũng nhiễu, tránh người dân tiếp xúc với cơ quan nhà nước; Kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị có các hồ sơ quá 8 tiếng chưa tiếp nhận; Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, mở các buổi hướng dẫn;

Tập huấn cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ quy trình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Rà soát, đề xuất giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT. Phát huy vai trò của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và cán bộ tại bộ phận một cửa các cấp trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ đúng thời gian quy định. Chuẩn hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng để cải tiến chất lượng DVCTT, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Thản – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk tham gia ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để tạo ra sự thay đổi căn bản về DVC trực tuyến mới, các Sở, ngành, địa phương cần chủ động tuyên truyền cho người dân, triển khai mô hình điểm về DVC trực tuyến, đơn giản hóa TTHC trên môi trường số, về xây dựng cổng DVC.

Advertisement

Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu giải pháp về cung cấp DVC, đảm bảo kết nối trên thiết bị di động, về đảm bảo an toàn thông tin về kết nối chia sẻ dữ liệu, về nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến, về vai trò của bộ phận một cửa điện tử, khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra 40% hồ sơ DVC được giải quyết trực tuyến trong năm 2024; cập nhật đơn vị trễ hẹn giải quyết để chấn chỉnh kịp thời.

Để đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ DVC được xử lý trực tuyến, Bộ phận Một cửa các cấp chủ động hướng dẫn người dân sử dụng, nhất là đối với các DVC đã đơn giản hóa TTHC trên môi trường số, giảm mạnh việc người dân đến Bộ phận Một cửa bắt đầu là cấp sở và cấp huyện, sau đó là cấp xã. Có chính sách ưu tiên DVC trực tuyến, như thời gian trả kết quả nhanh hơn…

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện kết nối, tích hợp các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu do các bộ, ngành, Trung ương triển khai với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk (Hệ thống iGate) qua trục kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành, cung cấp TTHC và sử dụng Hệ thống iGate để đưa vào tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số chuyển đổi số.

Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành các chính sách để khuyến khích người dân sử dụng DVC trực tuyến (như giảm phí, lệ phí, giảm thời gian xử lý…), tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ hồ sơ giải quyết DVC trực tuyến đạt từ 50% trở lên theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …