Thách thức giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch

“Tranh chấp giữa bảo tồn và phát triển là một vấn đề nan giải đối với mọi quốc gia trong việc tìm kiếm giải pháp để đạt được sự hài hòa và bền vững. Ngành du lịch, dù mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng đặt ra những mối đe dọa đối với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên. Vì vậy, Tổ chức UNESCO coi việc du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn di sản và nguồn tài nguyên thiên nhiên.”


Tranh chấp giữa bảo tồn và phát triển luôn là một vấn đề nan giải đối với mọi quốc gia và dân tộc trên thế giới. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, mâu thuẫn giữa việc bảo tồn và khai thác tài nguyên di sản và cảnh quan thiên nhiên để thu lợi nhuận là rất dễ nhận thấy. Tổ chức UNESCO đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đoàn kết trong bảo tồn di sản và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi quốc gia và dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong đó, ngành du lịch được coi là một trong những đối tượng cần được quan tâm hàng đầu trong việc bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.

Du lịch được xem là một ngành công nghiệp không gây ô nhiễm, và được coi là ngành kinh tế của tương lai. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu nhập lớn cho các quốc gia. Do đó, hầu hết các quốc gia đều đặt du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của ngành du lịch đối với cuộc sống, đặc biệt là đối với việc bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên của các quốc gia. Mặc dù du lịch mang lại nhiều lợi ích kinh tế, nhưng việc phát triển du lịch mà không có chiến lược đúng đắn đã khiến cho hoạt động du lịch trở thành một mối đe dọa đối với bảo tồn giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Có nhiều ví dụ cho thấy tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Ví dụ, tại Bali (Indonesia), du lịch không cân nhắc đã khiến cho di sản văn hóa bản địa gần như biến mất. Ở Thái Lan, việc phát triển du lịch đã làm thay đổi các giá trị căn bản được bảo hộ của Cố đô Authaia – một di sản văn hóa thế giới nổi tiếng. Tại Đức, việc phát triển kinh tế đã khiến cho thung lũng sông Elbe rút lui khỏi danh sách Di sản văn hóa thế giới. Ở Việt Nam, việc phát triển du lịch đã gây ra nhiều vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Hiện nay, du lịch đã trở thành một lĩnh vực hoạt động đặc biệt, kết hợp nhiều loại hình dịch vụ và nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Đây cũng là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các đơn vị và doanh nghiệp trong ngành du lịch, cũng như sự quan tâm của toàn bộ cộng đồng liên quan. Để xây dựng một ngành du lịch hài hòa và bền vững, việc bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên cần được đặt lên vị trí ưu tiên cao nhất.

Trong cuộc họp quốc tế về du lịch và văn hóa do UNESCO và Hiệp hội Du lịch thế giới tổ chức tại Siêm Riệp, Campuchia vào cuối năm 2022, Tổng Giám đốc UNESCO, Audrey Azoulay, đã nhấn mạnh rằng mỗi tổ chức du lịch và mỗi du khách phải trở thành người giám hộ cho di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, và phải trở thành đại sứ của cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Chỉ có khi đặt sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên lên vị trí ưu tiên cao nhất, chúng ta mới có thể xây dựng một ngành du lịch thực sự hài hòa và bền vững.

Advertisement

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Vì sao việc bảo tồn và phát triển gây tranh chấp cho mọi quốc gia và dân tộc?
Trả lời: Vì mục tiêu bảo tồn và phát triển luôn đòi hỏi sự hài hòa và bền vững, nhưng cách đạt được mục tiêu này có thể gây tranh cãi và mâu thuẫn.

Câu hỏi 2: Hoạt động du lịch có thể làm mất cân bằng giữa việc bảo tồn và phát triển như thế nào?
Trả lời: Du lịch sử dụng di sản và cảnh quan thiên nhiên làm tài nguyên để khai thác và tìm kiếm lợi nhuận, gây ra mâu thuẫn giữa việc bảo tồn và phát triển.

Câu hỏi 3: Vì sao ngành kinh tế du lịch được coi là đối tượng cần được quan tâm hàng đầu trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới?
Trả lời: Ngành kinh tế du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn thu nhập và phát triển kinh tế – xã hội cho các quốc gia. Do đó, nó được coi là một trong những đối tượng cần được quan tâm hàng đầu trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.

Câu hỏi 4: Tại sao tình trạng phát triển du lịch ồ ạt có thể gây nguy hại đến bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên?
Trả lời: Tình trạng phát triển du lịch ồ ạt, thiếu định hướng trong chiến lược phát triển và chạy theo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận đã khiến hoạt động du lịch trở thành mối đe dọa đối với sự bảo tồn sự toàn vẹn của các giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Câu hỏi 5: Có những ví dụ nào cho thấy tác động tiêu cực của ngành du lịch lên môi trường văn hóa và cảnh quan thiên nhiên?
Trả lời: Ví dụ như Bali (Indonesia) và Cố đô Authaia (Thái Lan) đã gặp phải tác động tiêu cực của phát triển du lịch thiếu cân nhắc và làm biến đổi các giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Phát huy “vốn quý” của buôn làng

Văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đắk Lắk là “vốn quý” được …