Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 30/12, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tập trung thanh tra trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. Các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và kịp thời triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Ông Nguyễn Minh Huấn – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân… Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo

Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 359 cuộc thanh tra, trong đó: thanh tra hành chính 195 cuộc và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 164 cuộc . Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 25.722 triệu đồng và 2,7 ha đất các loại; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16.386 triệu đồng , kiến nghị xử lý khác 9.260 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2,7 ha đất các loại; ban hành 382 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 4.879 triệu đồng; kiến nghị xem xét xử lý hành chính đối với 54 tổ chức và 144 cá nhân, xử lý vi phạm bằng hình thức khác 72 tổ chức, cá nhân kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý 03 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 19.192 triệu đồng, đã thu hồi về đất 0,4 ha, đã tiến hành xử lý hành chính đối với 51 tổ chức và 142 cá nhân, đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 05 vụ có dấu hiệu tội phạm (03 vụ việc chuyển cơ quan điều tra đối với các Kết luận ban hành trong kỳ và 02 vụ việc chuyển cơ quan điều tra đối với các Kết luận ban hành từ kỳ trước.

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 157 đơn/157 vụ việc; đã giải quyết: 120 đơn/120 vụ việc, đạt 76% (Trong đó số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 103 đơn/103 vụ việc; số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 17 đơn/17 vụ việc); đang xem xét, giải quyết: 37 đơn/37 vụ việc, chiếm 24%.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh

Năm 2023, Thanh Tra tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Tập trung hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng;

Advertisement

Tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành 100% số cuộc thanh tra theo Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cơ quan tư pháp, cơ quan kiểm tra Đảng, hình thành một cơ chế đồng bộ giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân;

Tiếp tục xây dựng tổ chức, bộ máy thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu công tác thanh tra trong tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh biểu dương thành tích Thanh tra tỉnh đã đạt được năm qua. Năm 2023, yêu cầu toàn ngành Thanh tra khắc phục tình trạng một số đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra do nội dung thanh tra liên quan đến nhiều thời kỳ thanh tra, thanh tra chuyên ngành chưa kịp thời.

Mỗi cán bộ cần tích cực nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ và quy định pháp luật về các vấn đề thanh tra; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, tham mưu UBND tỉnh đúng trình tự, thủ tục, quy trình các bước theo quy định của pháp luật xử lý vụ việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở; quan tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, quyết tâm xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh, liêm khiết xứng đáng là lực lượng trung thành giúp cho chính quyền hoạt động hiệu quả. Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Dịp này, Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho 1 cá nhân; Thanh tra tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2022; Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …