Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2022

Chiều 27/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng 5/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, đã tổ chức thành công Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Trong công tác giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của các cơ quan chức năng; xem xét việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; tình hình chấp hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; xem xét việc giải quyết các kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa phát biểu thảo luận tại phiên họp

Việc xử lý đơn, thư gửi đến HĐND tỉnh và tiếp công dân định kỳ được Thường trực HĐND tỉnh duy trì, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 60 đơn, thư của công dân. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 55 đơn, thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; lưu 5 đơn, thư do không đủ điều kiện xử lý…

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; đồng thời thống nhất thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Kỳ họp dự kiến tổ chức từ ngày 13-15/7/2022 và sẽ xem xét, đánh giá, thông qua nhiều nội dung quan trọng với 21 báo cáo, 16 dự thảo nghị quyết.

Advertisement

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng nhấn mạnh, trong tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh trong việc triển khai kế hoạch giám sát, xây dựng báo cáo kết quả giám sát và báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Ban.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư; phân công các Ban của HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp; xây dựng kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời ban hành kế hoạch, tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng dự thảo chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh và kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố…

Advertisement

About admin

Check Also

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ lớp thứ 2

Trong 2 ngày (ngày 28 – 29/11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị …