Tiến hành thẩm định chiêng cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức thẩm định chất lượng các bộ chiêng được đặt từ các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) chế tác, để cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, đội văn nghệ, đội chiêng… trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các nghệ nhân tiến hành thẩm định chiêng.

Các bộ chiêng này do các nghệ nhân có uy tín thẩm định, chỉnh sửa thang âm từng bộ sao cho phù hợp với nhịp điệu, đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn trước khi bàn giao cho các đơn vị. Ngoài cấp chiêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn cấp trang phục truyền thống nhằm khích lệ, động viên tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo kế hoạch, năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao 13 bộ chiêng và hơn 250 bộ quần áo truyền thống cho đội văn nghệ, đội chiêng và các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách Nhà nước triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 – 2025 và Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Đắk Lắk do JBCIA (Hàn Quốc) tài trợ năm 2023.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha – Ấn Độ

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối …