Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì triển khai các nội dung.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo tại hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 9- 10-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến: Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Các đại biểu cũng được tiếp thu những nội dung: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Advertisement

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ra sức thực hiện có hiệu quả các quyết nghị của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Advertisement

About admin

Check Also

Sở Xây dựng cần chủ động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh do ông …