Tổ công tác 1453 họp rà soát, xử lý các dự án đầu tư nông lâm nghiệp chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Sáng 3/3, Tổ công tác 1453 tổ chức cuộc họp rà soát, xử lý các dự án đầu tư nông lâm nghiệp chậm triển khai, để kéo dài trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Y Giang Gry Niê Knơng chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ công tác đã tập trung nghe báo cáo, thảo luận một số nội dung gồm: tiến độ xử lý đối với dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; xem xét xử lý doanh nghiệp có chủ trương khảo sát nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định; phương án xử lý dự án được giãn tiến độ nhưng không đủ điều kiện để điều chỉnh tiến độ dự án theo pháp luật đầu tư.

Ông Ngô Việt Hồng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp

Theo báo cáo rà soát của Tổ công tác, năm 2021, toàn tỉnh có 65 dự án đăng ký triển khai, có 42 dự án chậm tiến độ, trong đó tổ đề xuất thực hiện rà soát, xử lý trước 16 dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, Tổ đã phối hợp với các huyện rà soát diện tích rừng tự nhiên suy giảm, kiểm tra lại các vụ việc, hồ sơ xử lý phá rừng, hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, có 51 dự án nông lâm nghiệp có diện tích rừng tự nhiên phải thực hiện thủ tục hoàn thiện hồ sơ thuê rừng (47 dự án đang triển khai thực hiện và 4 dự án đã thu hồi). Trong đó, có 26 dự án có diện tích rừng tự nhiên suy giảm phải yêu cầu chủ rừng bồi thường rừng theo đúng quy định.

Ông Huỳnh Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại cuộc họp

Để có cơ sở pháp lý yêu cầu chủ dự án bồi thường rừng, thành viên Tổ công tác thống nhất kiến nghị, cần xem xét cơ chế pháp lý phù hợp theo quy định của Luật Dân sự; phải có hồ sơ chứng minh hành vi vi phạm hành chính chủ rừng đối với diện tích rừng bị giảm và hợp đồng thuê rừng; cần có khảo sát thực tế tại dự án khi thu hồi dự án; phân nhóm dự án theo lĩnh vực để theo dõi và nhóm dự án đủ cơ sở để thu hồi đúng quy định; đề xuất phương án sau thu hồi giao về địa phương quản lý để tránh lãng phí tài nguyên…

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng chủ trì cuộc họp

Về định hướng năm 2022, Tổ công tác sẽ tiếp tục rà soát đối với các nhóm dự án gồm: Dự án có quyết định thuê đất đang thực hiện nhưng chậm tiến độ, kéo dài do cơ chế, chính sách; dự án có thực hiện nhưng để đất bị lấn chiếm; dự án không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định cho thuê đất và dự án có chủ trương khảo sát để lập dự án đầu tư nông lâm nghiệp; dự án có chủ trương khảo sát nhưng chưa lập các thủ tục tiếp theo để lập dự án đầutư theo quy định; Nhóm dự án liên kết đầu tư nông lâm nghiệp.

Đại diện Sở NN&PTNT báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đề nghị tổ giúp việc tiếp tục tiếp thu ý kiến thành viên, đặc biệt chú ý phương án xử lý dự án chậm tiến độ, để dân lấn chiếm và mất rừng.

Sau cuộc họp, UBND tỉnh sẽ lên kế hoạch cùng các địa phương đi kiểm tra thực tế và sớm trình phương án thu hồi, xử lý theo quy định. Các ngành tiếp tục tham mưu quy định kiểm tra xử lý các dự án đã có kết luận thanh tra đất đai và phương án sau thu hồi giao về địa phương quản lý.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 8 (mở rộng)

Ngày 7/4, Huyện ủy Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ …