Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 27/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC tại Trung tâm, đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, lưu trữ, bảo quản, khai thác, kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử. Đồng thời, giúp công chức, viên chức của Trung tâm nắm, hiểu rõ được các chức năng, quy trình vận hành phần mềm iGate. Sau khi được tập huấn, CCVC có thể áp dụng ngay vào giải quyết công việc tại Trung tâm; trang bị và cập nhật kiến thức cho CCVC, nhân viên làm việc tại Trung tâm về kỹ năng giao tiếp hành chính; nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; quy trình số hóa, tạo dữ liệu điện tử lưu trữ.

Bà Hoàng Thị Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các công chức viên chức mới được điều động từ các sở, ngành đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã được phổ biến các nội dung: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk; Kỹ năng giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; triển khai một số nội dung tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC …

Advertisement

Các công chức viên chức cũng sẽ được hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm iGate trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; quy trình bốc số, gọi số tại Trung tâm; khai thác các báo cáo thống kê; hướng dẫn chi tiết Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hướng dẫn cài đặt công cụ ký số do Ban Cơ yếu cấp trên máy tính sử dụng số hóa thành phần hồ sơ …

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11, năm 2023.

Sáng 2/12, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp …