Tuyên truyền, quán triệt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền quán triệt, triển khai công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tại xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Theo đó, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đã được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị tại xã Ia Rvê (huyện Ea Súp). Ảnh: Việt Đức

Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân nắm vững các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo, chủ trì quán triệt Chỉ thị; coi trọng việc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị là một trong những tiêu chí đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Advertisement

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Việt Đức

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức đảng trong chỉ đạo, quản lý triển khai hiệu quả, chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …