UBND huyện Krông Ana tổng kết nhiệm vụ năm 2023

UBND huyện Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, kinh tế – xã hội của huyện Krông Ana có bước phát triển khá; có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) năm 2023 ước đạt 5.905 tỷ đồng, đạt 102,00% kế hoạch, tăng 11,72% so với năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.983 tỷ đồng, bằng 109,03% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,65%, vượt 2,65%.

Quang cảnh Hội nghị.

Toàn huyện có tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.983 tỷ đồng, bằng 109,03% kế hoạch; có 254 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập mới; đảm bảo chủ động tưới cho 97,0% diện tích cây trồng có nhu cầu, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ gia đình trong khu dân cư được sử dụng điện đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều ngành, lĩnh vực vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao thấp hơn kế hoạch; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Advertisement

Năm 2024, huyện Krông Ana tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu như: phấn đấu tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 6.513 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.188 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng 30.052 ha; thu ngân sách nhà nước đạt 95,16 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%; có 7 xã được công nhận nông thôn mới và 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao…

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Ana đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Advertisement

About admin

Check Also

Cảnh giác thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo

Trong thời gian gần đây, việc giả danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt …