UBND tỉnh họp xác định tự chủ tài chính của Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố

Chiều 27/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã chủ trì cuộc họp với Sở, ngành, BHXH tỉnh để thống nhất phương án xác định tự chủ tài chính của Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, theo quy định của Nghị quyết 116 và Quyết định 28, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 10% trở lên thì được hỗ trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chưa xác định được cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị này, lý do: Tháng 7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có các Quyết định về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, tại các quyết định này quy định Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhưng không thể hiện tỷ lệ tự chủ bao nhiêu phần trăm.

Ông Tạ Đức Hậu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 2662/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019-2021, trong đó giao chi tiết Bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (tỷ lệ tự chủ dưới 10%); Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Advertisement

Ngày 31/12/2020 Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 1572/QĐ-SYT về việc phê duyệt phương án thu, chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong đó dự toán thu có thể hiện phần thu viên phí trích 35%, thu dịch vụ trích 40% và các nội dung chi.

Do đó, để có cơ sở cho BHXH tỉnh xác định và chi hỗ trợ cho người lao động và đơn vị đúng theo quy định tại NQ116 và QĐ28, BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Y tế xác định Trung tâm Y tế các huyện, thị xã là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên hay đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nếu đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên là bao nhiêu phần trăm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng với các Sở, ngành xác định đơn vị tự chủ để báo cáo UBND tỉnh về nội dung trên trước ngày 29/12/2021, trên cơ sở đó UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo BHXH tỉnh triển khai thực hiện./

Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …