Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Sáng 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đồng chí Lê Xuân Sương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.Các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.Đại biểu góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tập trung vào các nội dung như việc thể chế những điểm mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, các chủ trương của Đảng về đất đai; sự tương thích của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Hiến pháp năm 2013 và các luật khác có liên quan; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước các cấp và quyền chủ thể của nhân dân, quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất; những nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tăng tính công khai, minh bạch, bình đẳng giao đất, cho thuê đất; tiêu chí giao đất, cho thuê đất; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất …Đồng chí Lê Xuân Sương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Advertisement

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Sương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: thời gian qua, MTTQ Việt Nam rất quan tâm tới việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bởi dự án Luật này không chỉ là dự án luật lớn, quy mô rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, chính trị, môi trường, quốc phòng – an ninh, tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân mà còn là một luật khó, thực tiễn tồn tại nhiều vướng mắc, phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan những góp ý của các đại biểu để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …