Văn phòng UBND tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ lớp thứ 2

Trong 2 ngày (ngày 28 – 29/11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 (Lớp thứ hai). Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng tham dự, phát biểu chỉ đạo và 121 công chức, viên chức (CCVC) làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); CCVC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã).

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng giao tiếp, chất lượng phục vụ là cách thức tốt nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), là một trong những nội dung, thước đo chất lượng của hành chính phục vụ, là tiêu chí phản ánh chất lượng của công chức. Vì vậy, hội nghị tập huấn nhằm trang bị và cập nhật kiến thức cho CCVC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện, UBND cấp xã về kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ở địa phương; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, CCVC trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Qua đó, hướng tới một nền hành chính hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân, xã hội tốt nhất, thực sự là nền hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng về hiệu quả và sự phục vụ của cán bộ, CCVC và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, học viên được các báo cáo viên tập huấn 3 chuyên đề gồm: Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ tại Bộ phận TN&TKQ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ (Hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm iGate, thực hiện quy trình số hoá hồ sơ TTHC; thực hiện thanh toán trực tuyến); Triển khai một số nội dung của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Bên cạnh đó, hội nghị còn dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan…

Advertisement

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Trường báo cáo chuyên đề

Trước đó, ngày 07 – 08/11, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022 (Lớp thứ nhất) cho 89 CCVC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện; CCVC làm việc tại Bộ TN&TKQ của UBND cấp xã.

Advertisement

About admin

Check Also

LỜI CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK LẮK (Xuân Quý Mão – 2023)

LỜI CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK LẮK (Xuân Quý Mão – 2023) …