Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk triển khai hoạt động năm 2024

Sáng 26/01, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và lãnh đạo các sở, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo cùng tham gia phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh

Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, qua đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; nhận thức của các cấp, các ngành và người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.

Ban Chỉ đạo đã hoàn thành 45/53 nhiệm vụ của năm 2023, đạt tỷ lệ 84,9% gồm: 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật; 60% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định; 70% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 100% các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn… Đến nay, 6/15 chỉ tiêu về chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đề ra đã hoàn thành.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo

Tuy nhiên, hạ tầng số, các nền tảng số chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra, các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội còn thiếu; chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng DVCTT còn hạn chế, chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; an toàn, an ninh mạng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc tiếp cận các nền tảng số tiên tiến hiện nay vẫn còn hạn chế do một số nền tảng muốn thực hiện được vẫn phải qua các đơn vị trung gian…

Điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia phiên họp

Phiên họp tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất giải pháp hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu của kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2024 như: Đẩy mạnh việc cung cấp DVCTT toàn trình và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; tập trung hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng ứng dụng VneID và định danh mức độ 2; khuyến khích, vận động người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chú trọng ứng dụng nông nghiệp thông minh…

Advertisement

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trên cơ sở bám sát Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm sau: nâng cao hiệu quả DVCTT; tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng, phát triển trí tuệ nhân tạo (trợ lý ảo); tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; phát huy vai trò của Tổ Công tác cộng đồng; quan tâm, ưu tiên phát triển để thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên…

Năm 2024, Đắk Lắk phấn đấu: 100% DVCTT toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; kinh tế số chiếm 13% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 8%; 100% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số…
Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …