Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh lần thứ IV

Ngày 26/01, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh lần thứ IV năm 2024 tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số dự kiến được tổ chức trong 02 ngày, tại thành phố Buôn Ma Thuột, trong quý IV, năm 2024. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2019-2024, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024 và các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh.Đồng chí H’Yâo Knul – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cuộc họp đã thông qua Báo cáo tóm tắt tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đến hiện tại; đồng thời thảo luận, góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024; dự kiến phân bổ Đại biểu; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo và dự kiến Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban Tổ chức Đại hội.

AdvertisementĐồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của tỉnh, là dịp để tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn chỉnh các văn bản, kịp thời ban hành để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ; chủ động rà soát, lên phương án địa điểm tổ chức Đại hội cấp tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo về phương án vận động xã hội hóa kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, trước, trong và sau Đại hội; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đồng hành, tăng cường sự lan tỏa của Đại hội …

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …