Ban Chỉ huy Quân sự huyện M’Drắk phát động đợt thi đua chuyển đổi số

Ngày 18/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện M’Drắk tổ chức phát động thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025”.

Ký kết giao ước thi đua.

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện tích cực, chủ động tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện M’Drắk đã phát động các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tính cần thiết của chuyển đổi số với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chuyển đổi số; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính quyền số; tham gia chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị; tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng số, nền tảng số; đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và an toàn dữ liệu, phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại…

Advertisement

Tại buổi lễ, các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước thi đua, thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 18/4/2023 đến ngày 31/12/2025.

Advertisement

About admin

Check Also

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 21 …