Bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1407/UBND-KT ngày 24/2/2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó: Thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu6 cho thị trường trong nước, UBND tỉnh giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, có biện pháp đảm bảo việc cung ứng xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu, hướng dẫn các cửa hàng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu…; đối với trường hợp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng hoạt động thì đảm bảo việc ngưng hoạt động của các cửa hàng được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/22/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm theo đúng quy định. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối cung ứng xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch đảm bảo việc cung cấp xăng dầu thường xuyên, đúng cam kết, hợp đồng… cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ ngưng hoạt động vì các nguyên nhân xuất phát từ các đơn vị đầu mối. Đồng thời, phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thủ tục đối với các trường hợp của hàng bán lẻ ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …