Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Sáng 24/2, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, quản lý thông tin và truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2022.

Quang cảnh khóa bồi dưỡng

Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 40 học viên là biên tập viên, phóng viên của Trang/cổng thông tin điện tử, Đài TT-TH, Trung tâm truyền thông – văn hóa – thể thao các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông và công tác thông tin, tuyên truyền cấp tỉnh và cấp huyện.

Giảng viên truyền đạt thông tin tại khóa bồi dưỡng

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt các nội dung chính về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc…

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Hoài Anh phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng là hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho các học viên kỹ năng tuyên truyền các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; trang bị và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, kỹ năng truyên truyền trên báo chí và dư luận về tình hình tôn giáo, dân tộc tại Việt Nam; từng bước giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; chủ động đấu tranh, bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc…

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Ngày 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh …