Bảo đảm khởi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước ngày 30/6/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 về triển khai Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo đó, Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện thẩm quyền quyết định của người đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị khảo sát nút giao giữa cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án đối với dự án thành phần do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm (2022 và 2023) đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến các dự án thành phần, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư.

Chính phủ cho phép Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án; bao gồm: tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB của các dự án thành phần theo từng giai đoạn (tùy thuộc mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến), cơ bản hoàn thành trước ngày 20/1/2023 để các địa phương thực hiện công tác GPMB.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB, các địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư; triển khai thực hiện việc GPMB khu tái định cư (nếu có).

… và khảo sát vị trí cao tốc đi qua tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước; khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai, thực hiện các dự án thành phần được phân cấp làm cơ quan chủ quản; thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh để chỉ đạo thực hiện Dự án ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành. Chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 58/2022/QH13 của Quốc hội và tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án. Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn của địa phương tăng hoặc giảm so với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án, địa phương đó có trách nhiệm cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 20/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6/2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …