Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổ chức Hội nghị Chuyên đề nhằm kiện toàn công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thông qua tờ trình, tổ chức hiệp thương và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị chuyên đề Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất quyết nghị để đồng chí Phúc Bình Niê Kdăm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đặng Tuấn Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới

Đồng thời, thông qua hiệp thương, đại biểu đã biểu quyết, thống nhất bầu đồng chí Y Jăn Buôn Krông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chúc mừng đồng chí Y Jăn Buôn Krông vừa được hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Y Jăn Buôn Krông cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Advertisement

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Y Jăn Buôn Krông – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …