Khối thi đua số 1 triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 4/1, Khối thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2023.

Khối thi đua số 1 có 9 đơn vị, gồm: Văn phòng Tỉnh ủy (Khối trưởng); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Khối phó); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Báo Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua số 1 đã tích cực chủ động triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách; kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đề ra giải pháp thiết thực nhằm giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra theo kế hoạch.

Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, thống nhất nội bộ, nhiệt tình, tận tụy với công việc, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trên các mặt công tác.

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đàm Thị Thuần đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các tổ chức, đoàn thể cơ quan đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bản đăng ký, cam kết rèn luyện năm 2022; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị…

Công tác kết nghĩa được các đơn vị trong Khối thi đua quan tâm, thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân, đồng bào buôn kết nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa, bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó năm 2023 cho các đơn vị

Năm 2023, Khối thi đua số 1 tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chủ động, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia đây đủ các buổi học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Advertisement

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt; tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất; thi đua giữ gìn trật tự, an toàn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh-sạch-đẹp, phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng; thực hiện tốt công tác kết nghĩa, phát động quần chúng, quy chế dân chủ cơ sở…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 1 ký giao ước thi đua và chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 1 năm 2022 bằng phiếu kín với các danh hiệu, gồm: Cờ thi đua cấp cơ quan cho Văn phòng Tỉnh ủy; Cờ thi đua cấp phòng trực thuộc cho Phòng Tổng hợp và xử lý đơn thư (Ban Nội chính Tỉnh ủy) và Phòng Quản lý đào tạo (Trường Chính trị tỉnh); Bằng khen của UBND tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đại biểu cũng đã bình bầu Khối trưởng, Khối phó của Khối thi đua số 1 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu là Khối trưởng, Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu là Khối phó.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Pắc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại 73 trường học

Đội Cảnh sát giao thông Krông Pắc triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Giao …