Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (bài 2)

Đắk Lắk có 43 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng được xếp hạng. Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho di tích là bước quan trọng để tôn tạo, phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên. Đề án bảo tồn di tích đến năm 2025, 2030 là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển.


Đắk Lắk hoàn thiện “giấy khai sinh” cho di tích lịch sử và văn hóa

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 43 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng được xếp hạng, bao gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh. Đây được coi là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội của địa phương. Việc xếp hạng di tích nhằm mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển giá trị vốn tài nguyên này, cũng như tạo điều kiện cho việc đầu tư, trùng tu và phát huy giá trị của di tích.

Để thúc đẩy công tác quản lý và bảo vệ di tích, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, ban, ngành liên quan tham gia vào việc thực hiện các yêu cầu, mục đích đã đề ra.

Advertisement

Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết và đáng quan tâm nhất hiện nay là hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các di tích được xếp hạng, để tạo điều kiện và cơ hội cho nhà đầu tư tham gia vào việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích. Hiện tại, số di tích được xếp hạng đều đã có chủ, nhưng vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích.

Để khắc phục những hạn chế này, cần tập trung vào việc tạo hành lang pháp lý cho di tích, không chỉ để quản lý và bảo vệ mà còn để thu hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Việc này sẽ giúp địa phương sở hữu di tích có thêm điều kiện, cơ hội để phát triển và thúc đẩy kinh tế, xã hội tại địa phương.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II: Quy mô lớn và nhiều chuỗi sự kiện đặc sắc

Huyện Krông Pắc tổ chức Lễ hội Sầu riêng lần thứ II, năm 2024 với …