Huyện Krông Bông: Nỗ lực phòng “giặc lửa” cho rừng

Đang ở cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng ở huyện Krông Bông luôn đe dọa. Các đơn vị địa phương huyện đã triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia chung tay bảo vệ rừng.


MÙA KHÔ ĐANG CAO ĐIỂM, CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG

Trong bối cảnh mùa khô đang vào cao điểm, nguy cơ cháy rừng luôn ở tình trạng báo động, đặc biệt là tại huyện Krông Bông. Để đối phó với tình hình này, các ngành chức năng cũng như các đơn vị, địa phương tại huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống cháy rừng.

Huy động cả hệ thống chính trị

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giảm nguy cơ cháy rừng, hạn chế số vụ cháy rừng, phá rừng, huyện Krông Bông đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội để thực nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Theo Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long, huyện đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã; xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện đủ mạnh để kịp thời xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp, kịp thời tổ chức chữa cháy khi cháy rừng xảy ra.

Các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, cộng đồng, nhóm hộ được giao rừng, thuê rừng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.

Bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy

Các đơn vị chủ rừng cần tăng cường bố trí lực lượng ở địa bàn có diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có nguy cơ cháy cao, như: Hòa Lễ, Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao…; thường trực 24/24 giờ trong ngày vào thời điểm nắng nóng kéo dài, thường xuyên tuần tra, theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt người, phương tiện ra vào rừng; sớm phát hiện lửa rừng và báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo cấp huyện biết để chỉ đạo xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là biện pháp quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2024 trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt; nội dung tuyên truyền bảo đảm trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế.

Advertisement

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tập trung vào việc quản lý và bảo vệ trên 26.000 ha rừng và đất rừng nằm trên địa giới hành chính bốn xã cánh đông của huyện (Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao). Để đối phó với nguy cơ cháy rừng, công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng và tổ chức các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR theo quy định.

Như vậy, việc phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là trách nhiệm của ngành kiểm lâm mà còn là nhiệm vụ của toàn bộ cộng đồng. Chỉ khi mọi người cùng nhau hành động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cháy rừng mới được hạn chế và ngăn chặn kịp thời.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Gần 45% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ

Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo về tình hình tai nạn giao thông …