Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 04/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị tại đầu cầu Trung ương. Tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội nước ta dần phục hồi sau đại dịch COVID-19 và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực; 13/15 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước đạt khoảng 3,15%; tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6 – 6,5%); công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Đóng góp vào thành công trên, Bộ đã hoàn thành 565/565 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước; kịp thời theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản chỉ đạo, điều hành phát triển phù hợp, chất lượng; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới và yêu cầu phát triển bền vững hậu COVID-19; phát huy vai trò trong công tác truyền thông về định hướng điều hành chính sách và kết quả kinh tế – xã hội, qua đó, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tận dụng tối đa thời cơ để phục hồi và phát triển sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia ý kiến tại hội nghị (Nguồn:baochinhphu.vn)

Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể là: một số đề án, báo cáo chưa hoàn thành đúng tiến độ do khối lượng công việc lớn; công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật vẫn chưa đảm bảo tiến độ xây dựng so với kế hoạch đề ra; sự phối hợp trong tiếp nhận thông tin có lúc chưa nhịp nhàng, gây bị động, thiếu thông tin; công tác nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở còn hạn chế…

Năm 2023, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp, do đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện như: tiếp tục cụ thể hoá, triển khai đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác thực thi công vụ; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp; tháo gỡ rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế…

Advertisement

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Nguồn:baochinhphu.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua. Năm 2023, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải trọng tâm để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tích cực, chủ động, đoàn kết, nỗ lực hơn nữa; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đảm bảo quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …