Bộ Nông nghiệp tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021

Chiều 03/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 (giai đoạn II) đã phê duyệt được 84 nhiệm vụ, trong đó có 50 đề tài và 34 dự án. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 là 585,76 tỷ đồng. Toàn bộ 04 mục tiêu của chương trình gồm: hoàn thiện cơ sở lý luận; hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp; xây dựng các mô hình chuyển giao và nâng cao nhận thức, trình độ đều được đáp ứng bằng số lượng hợp lý các đề tài, dự án tham gia trong các nhóm.

Từ 84 nhiệm vụ, số đề tài, dự án tham gia nghiên cứu từng nhóm nội dung cộng lại lên tới trên 180 nhiệm vụ, tạo ra 339 sản phẩm mới; đề xuất 160 nhóm chính sách, giải pháp ở nhiều lĩnh vực; hoàn thiện 97 quy trình sản xuất và công nghệ để chuyển giao vào sản xuất; xây dựng được 208 mô hình các loại.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ảnh chụp màn hình)

Chương trình đã đạt được các chỉ tiêu đề ra với trên 70% đề tài, dự án có kết quả được công bố trên các tạp chí chuyên ngành với 80 bộ tài liệu hoặc sổ tay hướng dẫn; 152 bài báo khoa học; 100% các nhiệm vụ có kết quả được cơ quan chuyên môn hoặc các địa phương tiếp nhận, đưa vào thực tế xây dựng NTM. Hầu hết các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều có doanh nghiệp đầu tư (vốn đối ứng); trên 60% mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là đối với nhóm sản phẩm chủ lực các cấp. Các mô hình đều chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với các vùng miền. Hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng được hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án; hầu hết các đề tài, dự án đều tham gia nhiệm vụ đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ, cho 11.000 lượt người, vượt chỉ tiêu đề ra (10.000 người).

Theo báo cáo đánh giá, Chương trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó tác động rõ rệt nhất là các tiêu chí về thu nhập; việc làm; quy hoạch; thuỷ lợi; môi trường và chất lượng sản phẩm; văn hoá; chính trị và tiếp cận Pháp luật. Các tác động này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong 10 năm qua và tạo động lực, giá trị KHCN để thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm tiếp theo.

Advertisement

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 04 mục tiêu đã đề ra. Bộ trưởng nhấn mạnh, các nghiên cứu khoa học phục vụ cho xây dựng NTM trong giai đoạn tới phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế vùng của Bộ Chính trị… theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Nền nông nghiệp phải chuyển hóa tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp do đó, các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng NTM cần phải làm gia tăng hàm lượng tri thức đi cùng với yếu tố kinh tế nông nghiệp, yếu tố thị trường nhằm tối ưu giá trị nông sản.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Pắc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại 73 trường học

Đội Cảnh sát giao thông Krông Pắc triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Giao …