Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ năm 2023

Ngày 12/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức người làm trực tiếp công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực.

Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe Thượng tá Phạm Văn Sính, Phòng QLNN về bảo vệ BMNN, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh, Phòng QL VTLT2, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác Văn thư – Lưu trữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, trong thời gian qua, Chính phủ rất quan tâm đổi mới và thực hiện xây dựng “Chính phủ điện tử, hướng tói chính phủ số”. Trong đó công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ là rất cần thiết, nhằm nâng cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, những tác động từ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức để số hóa các loại văn bản, tài liệu, hồ sơ truyền thống lên các hệ thống, nền tảng lưu trữ điện tử, dẫn đến sự thay đổi về cách thức tạo lập, chuyển giao, quản lý văn bản, tài liệu, lưu trữ và xác thực tài liệu điện tử giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước cũng như ngoài xã hội. Qua đó,cho thấy chuyển đổi số là bước đi mang tính cách mạng, chuyển từ hình thức văn thư, lưu trữ truyền thống sang văn thư, lưu trữ điện tử; văn thư, lưu trữ số được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, hiện nay tại các cơ quan, đơn vị nói chung cũng như tại Bộ TTTT nói riêng, công tác này vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện.

Advertisement

Thông qua hội nghị, các đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức cơ bản và cập nhật những thông tin, những lý luận mới về công tác văn thư, công tác lưu trữ; về công tác về bảo vệ bí mật nhà nước và đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến văn bản điện tử của Bộ TTTT góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác văn thư, lưu trữ của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung và Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng..

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …