TP. Buôn Ma Thuột triển khai công tác cải cách hành chính những tháng cuối năm 2023

Ngày 12/10, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của thành phố từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tạo ra sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 14.620 hồ sơ, đã giải quyết 14.265 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn 13.195 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 809 hồ sơ, giải quyết quá hạn 261 hồ sơ, chưa giải quyết là 355 hồ sơ); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã đã tiếp nhận 54.517 hồ sơ, đã giải quyết 54.414 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn 48.458 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 5.942 hồ sơ, giải quyết quá hạn 14 hồ sơ, chưa giải quyết là 103 hồ sơ).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản Idesk, chữ ký số đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị; 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành Idesk để nhận và gửi văn bản; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và lãnh đạo được cấp chứng thư số và triển khai thực hiện ký số ban hành văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các hoạt động chuyển đổi số được các cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng thực hiện. 21/21 phường, xã trên địa bàn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; thành lập 246 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 246 thôn, buôn, tổ dân phố, với số lượng thành viên tham gia trên 1.221 người. Về hạ tầng số, 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã được trang bị máy tính, 100% cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã có mạng nội bộ, kết nối internet băng thông rộng…

Advertisement

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Về xây dựng đô thị thông minh, thành phố đã duy trì ổn định và mở rộng các lĩnh vực phản ánh hiện trường trên địa bàn, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xử lý các phản ánh của công dân; triển khai đường dây nóng phục vụ các tổ chức, cá nhân phản ánh về hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đề nghị trong những tháng cuối năm 2023, các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính; gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị và phường, xã để kịp thời chỉ đạo; tập trung nghiên cứu, áp dụng thực hiện sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính như “Ngày trực tuyến”, “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …