Chính sách mới đối với nghệ nhân Đắk Lắk tham gia tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa được HĐND tỉnh ban hành, với mức hỗ trợ lên đến 2 triệu đồng/người/tháng cho nghệ nhân nhân dân và 1,5 triệu đồng/người/tháng cho nghệ nhân ưu tú. Việc này sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các nghệ nhân và giúp phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên.


Hỗ trợ nghệ nhân trên địa bàn Đắk Lắk

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn. Theo đó, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk được huy động tham gia sinh hoạt tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được hỗ trợ theo mức: nghệ nhân nhân dân: 2.000.000 đồng/người/tháng; nghệ nhân ưu tú: 1.500.000 đồng/người/tháng; nghệ nhân đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài mức hỗ trợ quy định theo Nghị quyết này, các nghệ nhân vẫn được hưởng các khoản hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Việc hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin, động lực để các nghệ nhân cùng nhau đoàn kết giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên.

Các nghệ nhân Đắk Lắk trình diễn tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các nghệ nhân Đắk Lắk đã có màn trình diễn tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Việc hỗ trợ này sẽ giúp các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có điều kiện để phát triển và duy trì nghề nghiệp của mình.

Hỗ trợ nghệ nhân giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống

Việc hỗ trợ nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là giúp đỡ tài chính, mà còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên. Điều này càng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của các nghệ nhân.

Ngoài ra, việc hỗ trợ nghệ nhân còn thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữ gìn và phát triển nghề nghiệp của mình. Chính nhờ những nỗ lực này, giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên sẽ được duy trì và phát triển.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND về việc gì?

Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa được ban hành để hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Advertisement

Câu hỏi 2: Ai được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này?

Theo Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk, được huy động tham gia sinh hoạt tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được hỗ trợ theo mức cụ thể.

Câu hỏi 3: Mức hỗ trợ của Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND là bao nhiêu?

Theo Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND, Nghệ nhân nhân dân sẽ được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng, Nghệ nhân ưu tú sẽ được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng, nghệ nhân đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Câu hỏi 4: Đối tượng nào vẫn được hưởng các khoản hỗ trợ theo Quy định của pháp luật?

Theo thông tin trong bài viết, các đối tượng nghệ nhân trên vẫn được hưởng các khoản hỗ trợ theo Quy định của pháp luật, ngoài mức hỗ trợ quy định theo Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND.

Câu hỏi 5: Mục đích của việc hỗ trợ nghệ nhân trong Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND là gì?

Theo bài viết, mục đích của việc hỗ trợ nghệ nhân trong Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các nghệ nhân, tạo niềm tin, động lực để các nghệ nhân cùng nhau đoàn kết giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Tiếp tục khai quật Di tích khảo cổ học Thác Hai

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Đắk Lắk khai …