Chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải đóng thuế không?

Theo Luật đất đai 2013, đất nông nghiệp được định nghĩa là loại đất được sử dụng để trồng cây trồng, nuôi chăn thả gia súc, gia cầm, thủy sản và sản xuất nông nghiệp khác. Nhiều người thắc mắc khi chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải đóng thuế không.

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp

Căn cứ điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có các điều kiện sau đây:

  • Có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên có một số trường hợp không được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp:

  • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất ruộng có phải đóng thuế không?

Khi chuyển nhượng đất nông nghiệp cá nhân, tổ chức cần phải đóng thuế vì đó là một hoạt động kinh doanh có liên quan đến tài sản và thu nhập. Theo quy định pháp luật hiện hành, chuyển nhượng đất nông nghiệp sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tại Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2%

Advertisement
trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

– Cách tính thuế:

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng x thuế suất 2%

+ Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thoả thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án…

Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng x thuế suất 2%.

Các bài khác trong chuyên mục “Đất nông nghiệp“:

Advertisement

About admin

Check Also

Giá cà phê ngày 08/5: Dự báo lượng mưa Brazil bị hạn chế, giá Arabica tăng

Cà phê arabica tháng 7 giao dịch hôm thứ Ba đóng cửa tăng 1,45 cent/pound …