Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh

Chiều 31/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng.

Theo quyết định được công bố tại cuộc họp, ông Trương Quang Trung – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Công báo được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; bà Phạm Thị Hồng Mong – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh; thời gian giữ chức vụ là 05 năm, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/01/2027.

Đồng chí Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng 02 đồng chí lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh đã được bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, việc sáp nhập Trung tâm Thông tin – Công báo và Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đề nghị lãnh đạo Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; sắp xếp tổ chức hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị; đồng thời, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Ngày 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh …