Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

Năm 2022, tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,27% so với ước thực hiện năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.200 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh phấn đấu đẩy nhanh việc lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) phấn đấu tăng 5-7 bậc so với năm 2021, bám sát chủ đề cải cách hành chính 2022 là “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”

Cổng thông tin điện tử tỉnh trích đăng bài phát biểu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị giao kế hoạch năm 2022, yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau:

1.Triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022.

Tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh triển khai Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 – Ảnh: Tiên Du

2. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động, có giải pháp phù hợp để nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động, đưa vốn vào nền kinh tế, đóng góp chung cho tăng trưởng.

3. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện ngay việc giao dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng thời gian quy định. Tăng cường các biện pháp quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung theo dõi các dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk.

4. Triển khai bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đã xác định.

5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để triển khai Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ theo các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế – xã hội thành phố Buôn Ma Thuột.

6. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, có tính đột phá và tính khả thi cao khi tích hợp các quy hoạch vào quy hoạch chung của tỉnh.

7. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Rà soát sửa đổi, bổ sung những quy định, nội dung chồng chéo, vướng mắc, còn thiếu… liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

8. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền như: Phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh…

9. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Tài chính – Ngân sách; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung các giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

10. Chủ động, phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022; ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa và hiệu quả cao.

Advertisement

11. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Năm 2022 Đắk Lắk tiếp tục thu hút đầu tư dự án năng lượng – Ảnh : Trung Nam Group

12. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, huấn luyện, xây dựng lực lượng và tuyển quân.

13. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên tất các lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, rà soát, điều chỉnh những nội dung chồng chéo, vướng mắc trong triển khai thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính; cải thiện tốt hơn chỉ số năng lực cạnh tranh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu.

14. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự khai mạc bầu cử tại buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi

15. Chăm lo cho đối tượng chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

16. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh để giúp cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước được thuận tiện, nhanh chóng theo đúng phương châm, chủ đề cải cách hành chính của tỉnh năm 2022. Tăng cường công tác đối thoại với công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, trong đó, chú trọng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Kim Bảo (Tổng hợp)

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pắc

Sáng 29/9, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk …