Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã 5 tỉnh Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 16/10, Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã (HTX) 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, Liên minh HTX trong Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác (THT), HTX; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến; HTX gắn với chuỗi giá trị…

Quang cảnh hội nghị

Tính đến nay, trên địa bàn Tây Nguyên hiện có hơn 1.200 THT, hơn 2.000 HTX và các Liên hiệp HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, vận tải, xây dựng và quỹ tín dụng nhân dân. Năm 2022, có 199 HTX thành lập mới, trong đó, Đắk Lắk thành lập mới 72 HTX, Gia Lai 43 HTX, Lâm Đồng 20 HTX, Đắk Nông 21 HTX và Kon Tum 43 HTX.

Liên minh HTX các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các HTX; tuyên truyền, tập huấn phát triển kinh tế tập thể. Các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Đến nay, tất cả các tỉnh đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đề ra.

Trao cờ cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 cho Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thành viên” do Liên minh HTX Việt Nam phát động; tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX theo hướng thực chất, hiệu quả.

Advertisement

Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, xây dựng và nhân rộng HHTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX điển hình gắn với chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh; phát huy vai trò của HTX trong việc tham gia xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…

Các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã bình chọn suy tôn Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk; HTX nông nghiệp Công bằng Pô Kô Kon Tum và HTX đan len Quý Anh, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng để đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2022. Liên minh HTX các tỉnh Tây Nguyên đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, đồng thời bầu Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng làm Cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 21 …