Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (Ban Tổ chức Lễ hội) vừa có kiến chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk và Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Theo đó, Ban Tổ chức Lễ hội cơ bản đồng ý với các nội dung Kế hoạch tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Kế hoạch tổ chức Hội voi Buôn Đôn do 2 huyện Lắk và Buôn Đôn xây dựng. Hội đua thuyền độc mộc sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/3/2023; bế mạc lúc 11 giờ ngày 12/3/2023 tại Bến Thuyền Biệt điện Bảo Đại, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Ban Tổ chức Lễ hội giao UBND huyện Lắk báo cáo kinh phí đề nghị hỗ trợ, gửi Sở Tài chính để xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ từ nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Hội voi Buôn Đôn – một trong những hoạt động hấp dẫn của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Hội voi Buôn Đôn sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 12/3/2023; bế mạc vào lúc 10 giờ ngày 12/3/2023 tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn. Ban Tổ chức Lễ hội giao UBND huyện Buôn Đôn tổ chức các hoạt động Hội voi phải đảm bảo các nội dung bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Động vật Châu Á.

Để triển khai hiệu quả Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn, Ban Tổ chức Lễ hội giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu danh lam, thắng cảnh huyện Lắk, Buôn Đôn đến người dân, du khách; xem xét, giải quyết đề nghị tổ chức các tour, tuyến du lịch giới thiệu danh lam, thắng cảnh huyện Lắk, Buôn Đôn theo thẩm quyền.

Advertisement

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn và các đơn vị liên quan có văn bản gửi các Nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Buôn Đôn đề nghị phối hợp, xả nước trong các ngày 11-12/3/2023 để tổ chức Lễ cúng bến nước trong Hội voi Buôn Đôn; Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội voi Buôn Đôn từ nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

UBND các huyện Lắk, Buôn Đôn chủ động xây dựng chương trình, kịch bản khai mạc, bế mạc, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân tham gia Lễ hội…gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định, tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …